A történet szerkezete

by MGY

Vegyük számba egy történet összetevőit, annak öt lényeges elemét – és nézzük meg, hogyan épül fel általuk a történet, méghozzá úgy, hogy az olvasót rabul ejtse és le se tudja tenni…

Mindezt Michael Crichton: Zaklatás című, 1994-ben megjelent könyve, és a belőle forgatott film alapján tekintjük át. A film a Youtube-on vagy a Videa-n elérhető.

Nem véletlen, hogy a film eredeti címe: Leleplezés és nem Zaklatás, mert maga a zaklatás a filmnek csak az egyik, bár meghatározó motívuma. És még valami: Michael Crichton többek között a Jurassic trilógia szerzője és forgatókönyvírója.

# Expozíció

A történet kezdete, az alaphelyzet akkor hatásos, ha megragadja az olvasó figyelmét, várakozást kelt és hangulatot teremt. És persze bemutatja a főszereplőt. A főszereplőt, akivel az olvasó majd törődni fog: aggódik érte, érzelmileg kötődik hozzá, és figyelemmel kíséri.

Nota bene: Ha az olvasók nem törődnek a főszereplővel, akkor nem törődnek majd a sorsával, történetével sem.

A főszereplőt a regény kezdetén úgy kell megjeleníteni, hogy az máris egyfajta várakozást keltsen az olvasóban. Indításként a főhős a normális életét élheti, de egy olyan szakaszában, ami már kétségeket kelt az olvasókban…

A főszereplő karaktere és az alaphelyzet akkor hat, ha az olvasók számára egyben *ígéret is: itt valami történni fog, itt valami megbomlik majd, itt valami átalakul… hamarosan kitör a viszály. Az olvasók pont ezt várják.

A Zaklatás című regény és film egy fax-szal indul, ami jelzi, baj van a malajziai részlegben. Tom, a főszereplő otthonában pedig a reggeli készülődésben érződik egyfajta feszültség közte és a felesége között…

Máris érzékeljük: egy személyes konfliktus és egy céges konfliktus is kilátásban van…

Hamarosan azt is megtudjuk: Tom kinevezés előtt áll, biztos benne, hogy megkapja a magasabb pozíciót. Néhányan gratulálnak is neki, előre… De gyorsan az is kiderül, a vágyott pozíciót nem Tom, hanem a hirtelen felbukkanó Meredith, a hajdani barátnője kapja.

Ez először csak egy pici belső válságot idéz elő, egy kis feszültségez generál… még nem áll feje tetejére a világ… de már kezdődik…

Egy igazán jó kezdet mindig konfliktussal is terhes. A történet akkor indul, amikor a főszereplő hirtelen és sokszor váratlanul nehéz helyzetbe kerül. Külső és belső válságot él át. Ez az, ami valójában elindítja a történetet…

# Válság

Minden történet és fikció alapeleme: a válság

A válság az, amely a karakter körül és számára a *feje tetejére állítja a világot. A problémát ugyanis, amivel szembesül a karakter, nem tudja azonnal megoldani. A válság így egy elkerülhetetlen és *visszavonhatatlan kihívás is, amely meghatározza a történet menetét…

Nota bene: A válság mindig *egyensúlyhiány, ami lehet külső vagy belső.

A kétféle egyensúlyhiány nem feltétlenül a történet kezdetén jön létre. Lehet, hogy az egyik már megjelent és hatott a karakterre a történet kezdete előtt, s erre rakódik rá a másik konfliktus.

Nota bene: Minden válság eredője ugyanaz: az élet megváltozik, és soha többé nem lesz ugyanaz.

Két alapvető módszerrel idézhető elő válság egy történetben. Kezdődhet a történet, úgy, hogy a karakter halad a célja felé, közeledik ahhoz, amire a legjobban vágyik… aztán hírtelen megszakad a folyamat, valami-valaki megtagadja tőle azt, amire a legjobban vágyott. De kezdődhet úgy is, hogy a főszereplő hirtelen elveszít valamit, olyan veszteség éri, ami számára létfontosságú, és történet során próbálja meg visszaszerezni…

A Zaklatás című filmben Tom kinevezés előtt áll, biztos benne, hogy megkapja a magasabb pozíciót. De hirtelen kiderül, a vágyott pozíciót a váratlanul felbukkanó Meredith, a korábbi s hajdani barátnője kapja. Ez egy pici belső válságot és egy objektív külső válságot idéz elő.

Ez Tom számára ugyan súlyos kudarc, de az olvasó könnyen „túlélné”, és tán még egy pozíció-szerzési harcot se értékelne. Ezért jön a tétemelés, hogy az olvasó – és Tom – számára is súlyossá váljon a külső-belső válság.

Meredith még zaklatással is megvádolja Tomot.

Innentől kezdve Tom körül feje tetejére áll a világ.

És itt kezd hatni a regény indítása is. Baj van a malajziai részlegben, és otthon sincs minden rendben.

Tom ezt követően azzal küzd – és ez lesz a motivációja –, hogy ne tegyék tönkre kívül-belül.

Vagyis, ne veszítse el az állását, a feleségét, az anyagi biztonságát, a becsületét. Új helyzetbe kerül, de nem lesz új célja, éppen ellenkezőleg: kétségbeesetten azért kezd el küzdeni, hogy a megbomlott helyzetet úgymond helyreállítása. Visszaállíthassa az eredeti helyzetét. Persze, ha sikerül is, már semmi sem lesz már ugyanaz.

Mi történik a küzdelme során? Nos, bár egyéni (mondhatnánk: önző) érdekek vezérlik, de valójában megakadályozza azt is, hogy a cég is tönkre menjen, leleplez egy csalást, és ezzel Meredith-et is, vagyis a tét egyre nagyobb lesz, a történet nem pusztán csak róla szól… Az olvasóban pedig kialakul egy kettős drukkolás.

# Eszkaláció

Amikor egy történetben válságba kerül a főhős, örökre megváltozik, *deformálódik és megteszi az első lépéseket annak érdekében, hogy megoldja a válságot – vagyis helyre állítsa az egyensúlyt, s visszatérhessen az eredeti állapotához…

Ez a vágya azonban és valójában mindig meghiúsul. De nem baj. Mert minden történet vége minőségében is különbözik az elejétől.

A főszereplő ugyanis egy történet során – még ha győzelmet arat is – megváltozik. Ha nem változik, ha nem fejlődik, az olvasó nem lesz elégedett… nem fogja érdekelni a főszereplő sorsa, hogy mi történik vele.

Nota bene: A cselekmény maga az átalakulás felé vezető út…

Egy sokoldalú történetben tipikusan két válsághelyzet fonódik össze:

Az egyik egy *külső küzdelemből fakad, azokból az akadályokból, amelyekkel szembe kell nézni, és amelyeket le kell küzdeni.

A másik a *belső küzdelem, egy belső probléma, amit meg kell oldani.

Ahogy a történet halad előre, a két válsághelyzet megoldása egyre inkább összefonódik, egyre intimebbé válik, egyre személyesebbé és egyre pusztítóbbá.

A konfliktus egyre kiterjedtebbé válik. Ez az eszkaláció.

A Zaklatás című filmben a *külső akadályok egyre csak torlódnak. Tom nem kapja meg a kinevezést, zaklatással vádolják, ki akarják rúgni, le kell lepleznie Meredith csalássorozatát.

*Belső küzdelemként pedig helyre kell állítania önmagában az elveszített egyensúlyát, hiszen a történtek hatására megzavarodik és kétségbe esik, mivel nem csak szakmailag, de erkölcsileg is leírták… elvesztette a barátai többségét, félig-meddig a feleségét, az önbecsülését. (De közben megtanul viselkedni is… átértékeli a saját eddigi viselkedését és felfogását, potenciálisan jobb vezetővé, főnökké is válik.)

Ahogy összefonódik a két szál, s ahogy egyre magasabbak a tétek, amelyek a külső és belső küzdelmet egyre intenzívebbé teszik – úgy mélyül a történet, és úgy válik egyre inkább elkötelezetté az olvasó is.

Ha az olvasó unatkozik, és azt mondja, itt semmi se történik, az rendszerint nem azt jelenti, hogy nincsenek a történetben események. Hanem azt jelenti, hogy az olvasó érdektelenné válik, mert a főhős nem természetes és logikus lépésekkel próbálja megoldani és leküzdeni az akadályokat, vagy épp nem is állították hiteles akadályok elé.

Nota bene: Az eszkaláció során több fordulópont löki előre a cselekményt.

A történet során a főszereplő olyan konfliktusokkal, problémákkal szembesül, amelyek leküzdése szinte megoldhatatlannak látszik.

A Zaklatás című filmben Tomnak nem csak Meredith zaklatási vádjával kell szembenéznie, de azzal is, hogy a gyártási hibát Meredith követte el Malajziában, sőt, a a hibát Tom nyakába akarja varrni.

A szembesülés történhet *gondolati síkon (a karakter agyában végül összeáll a kép a korábban megismert jelek és információk birtokában, és ez cselekvésre készteti), valamint kötődhet valamely *külső, fizikai-emberi akadályhoz (amelynek legyőzése rendkívüli kitartást igényel).

A lényeg azonos: a főszereplőnek valamely végső külső és belső kihívással – válsággal – kell megküzdenie. Elkerülhetetlenül…

A belső felismerés és a külső akadály együttesen irányítják a cselekedeteit.

Nota bene: A kihívás, a konfliktus felismerése a főszereplő dolga.

És ez nagyon fontos feltétel. Már a történet kezdetekor érvényesülnie kell. A főszereplőt sokan segíthetik, lehetnek akár mentorai is, de a konfliktust magamagának kell felismernie. És neki, magának, egyedül kell szembesülnie, rájönnie. És leküzdenie.

# Csúcspont

A történet klimax pontján, csúcspontján dől el, hogy megnyeri-e a küzdelmét a főszereplő vagy elbukik.

A klimax előtt azonban rendszerint sötét felhők torlódnak, van egy pillanat, ahol úgy tűnik, minden hiába való, a kudarc elkerülhetetlen. Így érzi a főszereplő is, és igy érzi az olvasó is.

A Zaklatás című filmben miközben Tom védekező pozícióban küzd a zaklatás vádja ellen, sőt, már e tekintetben nyerésre áll – rájön, hogy csapdába csalták, és a fúziós gyűlésen akarják leleplezni a malajziai gyártási hibát, Tomot pedig így, hozzá nem értés miatt mégis csak kirúghatják…

Ki kell derítenie és be kell bizonyítania: Meredith az oka a malajziai súlyos gyártási hibának. (Bár van egy titokzatos, emailes mentora is, aki homályosan súg neki, ám – és ez nagyon fontos! – nem avatkozik közbe, nem dönt, nem ad közvetlen információkat, és nem fogalmaz meg helyette semmit.)

Egy történetben nem lehet véletlen a konfliktus felismerése, a főszereplő nem kaphat a figyelmét a problémára irányító külső útmutatást sem.

A főszereplő, ha nem belső indíttatásból akarja megoldani a konfliktust, ha nem érzi a magáénak, ha nem veszélyezteti valamely fokon az életét, életkörülményeit, akkor nem lesz hiteles a kihívással való küzdelme sem.

Nota bene: A történet kimenetelét meghatározó döntéseket a kezdetektől fogva a főszereplőnek kell meghoznia, egyedül, a döntéseknek belső döntéseknek kell lenniük, a főszereplőből kell fakadniuk.

A zaklatás című film végén, a fúziós gyűlésen Tom a megszerzett bizonyítékok birtokában fordít a helyzeten. Tom tisztázza magát, leleplezi Meredith-et. A fúzió létrejön. Tomot rehabilitálják. Gondolnánk, itt a vége.

Minden jó történet paradoxona: az olvasó meg akarja jósolni azt, hogy a történet miként fog véget érni, ám ha minden úgy történik, ahogy gondolta, akkor a végén csalódott lesz. A történet befejezése, lezárása akkor hatásos igazán, ha a végkifejlet *elkerülhetetlen ugyan, de ugyanakkor *váratlan is.

A Zaklatás című filmben bár Tom tisztázza magát, ám a regény kezdetekor megfogalmazott reménye nem teljesül. Nem Tom lesz a részlegvezető. Hanem Stephanie.

Az a Stephanie, aki tudott a gyártási hibáról, és aki a háttérből, névtelenül, sőt, áttételesen és homályosan, de mégis segített abban, hogy Tom tisztázhassa magát. (És aki talán azt is tudta, ha Tom leleplezi Meredith-et, akkor ő maga léphet a helyébe…vagyis a viselkedése nem volt önzetlen, ám arra vigyázott, ne keveredjen bele.)

# Kifejelet

Azt írtuk, egy történet mindig változás is. A főszereplő fejlődése, változása. Aki, ha helyre is állítja a „rendet”, ha vissza is állítja az egyensúlyt, mégsem lesz a végén ugyanaz mint annak előtte.

A változás többnyire a történet csúcspontjával fonódik össze…

Nota bene: A csúcspont és annak következménye, a kifejlet mindig lélektani is, nem csak fizikai…

A Zaklatás című filmben Tom megtartja munkahelyét és a pozícióját. Számítanak rá. Tom elnézést kér a titkárnőjétől is, hogy korábban nem elég tisztelettel bánt vele. Megváltozik. De ha végigmegy a folyósón, sokáig mindenkinek a zaklatás és a gyártási hiba jut majd az eszébe… Helyre áll a családi béke is.

De már sohasem lesz felhőtlen…

Ha érdekel, hogy egy történet fikcióelemei – helyszín, időpont, karakterek, konfliktus, 
narráció, dialógus – hogyan érvényesülnek, fonódnak össze és hatnak egy történet során,
kattints ide és ⇒ olvasd el ezt is

Foto: pixabay.com

 

INTERAKTÍV ONLINE KURZUSOK

KREATÍV ÍRÁS, NOVELLAÍRÁS
Bontsd ki a kreativitásod, hozd ki a legjobbat írói képességeidből…

A REGÉNYÍRÁS ALAPJAI
Írj olyan történeteket, amelyeket nem tud letenni az olvasó…
ÚJSÁGÍRÓKÉPZÉS
Akarod az írásaidat a kedvenc lapodban olvasni? Indítsd el az újságírói karriered.
AJÁNDÉKLAP
Lepd meg szeretteidet, barátaidat egy igazán kreatív ajándékkal
.

Ez is érdekelhet

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Tudomásul vettem Még több információ

Privacy & Cookies Policy